අපව අමතන්න

අප අමතන්න

දැන් අප හා සම්බන්ධ වන්න!

නොල්සන් කෙමිකල්ස් (ෂැංහයි) සමාගම, එල්.

දුරකථන: + 86-21-61462057

දුරකථන: + 86-21-61462058

විද්යුත් තැපෑල: info@noelson.com

විද්යුත් තැපෑල: augustlee@noelson.com

ෆැක්ස්: + 86-21-61462057

ලිපිනය: කාමර 2113, ෆැන්ෂෙං ගොඩනැගිල්ල, 1122 ෂින්ජින්කියාඕ පාර. 201206, චීනයේ ෂැංහයි.

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න